Alles wat je moet weten over handlezen

26 Nov 2020

Leer handlezen volgens deze instructies

Handlezen, ook bekend als chiromantie, is een intrigerende vorm van waarzeggerij die inzichten biedt in iemands persoonlijkheid en toekomst door de lijnen en vormen van de hand te interpreteren. Handlezen is helemaal niet zo moeilijk als het soms lijkt. Als je deze instructies erbij houdt, ze rustig doorleest en vergelijkt met je eigen hand moet het gewoon goed gaan. Met deze instructies verkennen we de basisprincipes van handlezen.

De Vorm van de Hand: Spiegel van Persoonlijkheid

De handvorm is de eerste sleutel tot het begrijpen van je unieke eigenschappen. Op deze page behandelen we drie vormen van het handlezen.   

  • eerst komt de vorm van de hand,
  • dan de lijnen van de hand
  • en daarna de heuvels op je handen.

Omdat het verschil tussen je rechter -en linkerhand zeer klein is, maakt het niet uit welke hand je neemt. Neem gewoon de hand die je het beste uitkomt, bij de handlijnen zijn er echter wel ‘grote’ verschillen, maar dat wordt bij dat gedeelte wel uitgelegd.

De informatie die je van je handen afleest is soms erg tegenstrijdig: dat is dan ook het lastigste van handlezen. Het ene gegeven verzwakt het andere. Je moet zelf beslissen, welke je het zwaarste meetelt.

We zullen nu eindelijk beginnen met het handlezen. Als je het lastig vindt om goed naar je hand te kijken kun je de hand ook in inkt dopen en daarmee een afdruk op papier maken. En... lezen is op eigen risico, eventuele gevolgen zijn voor eigen verantwoordelijkheid! Maar zo erg zal het niet zijn...

Eerst kijk je naar de grootte van je hand in vergelijking met je lichaamsbouw

Een klein en gezet persoon met grote handen

Dan zeur je meestal nodeloos over kleine dingen.

Een lang persoon met kleine handen

Dan wil je de dingen grootscheeps aanpakken en let je daarbij niet vaak op de details.

Zijn je handen smal of breed?

Smalle handen

Introverte mensen, neiging tot zelfzuchtigheid en niet direct gezellig, maar ze zijn wel inschikkelijk, hebben een grote werkkracht en een goed concentratievermogen.

Brede handen

Deze mensen komen meestal sympathiek over, kunnen zich goed aanpassen, zijn niet graag alleen en ze kunnen goed werken in een groep.

Heb je gelijkmatige of ongelijkmatige vingers?

Gelijkmatige vingers

Hebben een gezond verstand en een groot aanpassingsvermogen, maar als de eigenschappen in de handpalm negatief zijn, zijn het ook echte ‘hielenlikkers’.

Ongelijkmatige vingers

Ze lijden vaak aan een gebrek aan zelfbeheersing, ze zijn het niet eens met het gedrag van anderen en zijn niet echte denkers, soms kunnen ze aan de andere kant ook gemakkelijk lastige knopen doorhakken.

De Duim

Nu gaan we naar de duim kijken. De duim heeft 3 kootjes, de onderste loopt door tot de muis van de hand.

Is het bovenste kootje goed ontwikkeld

Dan wijst dat op veel wilskracht

Is het middelste kootje goed ontwikkeld

Dan heb je een krachtig ontwikkeld logisch denkvermogen

Is het derde kootje goed ontwikkeld

Dan heb je een bijzonder liefdevolle instelling.

Heb je een korte of een lange duim?

Een korte duim

Moeite met het verwezenlijken van je doelen, ze zijn wat verlegen en specialiseren zich in hun innerlijke groei

Een lange duim

Dan kan je goed je eigen doelen verwezenlijken en behaal je successen in de liefde en bij je werk.

Is je duim gekromd of recht?

Kromme duim

Een plooibaar persoon, die moet oppassen met zijn edelmoedigheid

Rechte duim

Deze mensen weten vaak precies wat ze willen, ze hebben zelfvertrouwen en het zijn echte doordouwers, ze zullen er alles voor doen hun ideeën te verdedigen.

De vier lijnen

Nu gaan we de lijnen op de handpalm bekijken. Op je hand staan vier duidelijke lijnen die iets vertellen over jezelf. Dit hoewel de zogenaamde lotslijn soms erg onduidelijk is danwel er helemaal niet is.

Voor alle lijnen geldt dat onderbrekingen duiden op ongeduldigheid of hindernissen.

De lijnen op je linkerhand geven vooral de erfelijke eigenschappen weer, de lijnen op de rechterhand geven je persoonlijke situatie weer, de lijnen op deze hand worden het meest aangepast in de loop van de tijd.

     

De levenslijn        

Deze loopt rond de wortel van de duim en geeft informatie over ziekte en gezondheid.

Is de lijn lang, duidelijk afgetekend en ononderbroken

Dan krijg je een gezond en lang leven

Is de lijn dun en niet scherp

Dan dreigt er gevaar voor je gezondheid

Heb je een lange en gebogen lijn

Dan heb je een grote kans om bovenop ziektes en aandoeningen te komen

Heb je een rechte levenslijn

Dan heb je extra gezondheidsrisico’s.

Een lange levenslijn wijst op een lang leven, hoewel een kortere lijn gelukkig niet altijd een korter leven betekent. Bovendien kan de levenslijn in de loop der tijd langer worden, als iemand een onstuitbare levensdrang heeft in combinatie met een goede zorg voor eigen gezondheid.

Een korte lijn komt ook vaker voor op de linkerhand, door de erfelijkheid. Een lange levenslijn op de rechterhand, betekent het verlangen en de wil naar een lang leven. Meestal wordt een korte levenslijn gezien als een teken voor weinig energie en een zwakke lichamelijke gesteldheid. Dit kan zo blijven, maar ook veranderen. Het hangt ervan af hoe je erop reageert.

Onderbrekingen in de levenslijn die op beide handen zijn, geven de periode aan waarin zich ziektes of nerveuze aandoeningen kunnen voordoen. Als deze onderbrekingen zich in de jongere jaren voordoen (dus bovenin de levenslijn) zullen ze ernstiger zijn, dan wanneer dit aan het einde gebeurt.

 

De hoofdlijn

De hoofdlijn zegt iets over de intellectuele vermogens en de verbeeldingskracht van een persoon. Ook zegt het dingen over iemands verstandelijke en emotionele ontwikkeling. De hoofdlijn begint bij veel mensen samen met de levenslijn. Als dit zo is dan zijn die mensen gauw op hun tenen getrapt, omdat het bij hen ontbreekt aan zelfvertrouwen.

Een duidelijke, lange en ononderbroken hoofdlijn

Dan wijst dat op een bijzonder helder verstand

Loopt de lijn door tot onderaan de muis

Dan heb je een grote verbeeldingskracht

Heb je een kronkelende hoofdlijn

Dan kan je een gebrek aan concentratie hebben.

Eindigt de lijn in een vork

Dan ben je waarschijnlijk een verbaal begaafd type

Eindigt de hoofdlijn niet in een vork

Dan ben je een doortastend type, dat de nodige successen zal boeken.

De onderbrekingen in de eerste 30 jaar van de hoofdlijn zijn het belangrijkste, omdat dan de belangrijkste gebeurtenissen in je leven plaatsvinden. De jaren worden vanaf de binnenkant van je hand naar de buitenkant toe geteld.

Als er onderbrekingen aan het begin van de hoofdlijn zijn, kan dat betekenen dat er emotionele kwetsuren, conflicten met de ouders of verzorgers en zulke dingen zullen komen. Dit kan vervolgens de creatieve en verstandelijke vaardigheden verstoren, die ieder mens bij zijn geboorte heeft. Als de hoofdlijn zich na deze periode duidelijk zichtbaar en scherp voortzet, betekent dat dat doe persoon in staat is deze emotionele problemen later in zijn of haar leven te boven te komen.

 

De hartlijn

De hartlijn loopt boven de hoofdlijn van de buitenkant van je hand richting je wijsvinger. De hartlijn, de naam zegt het al een beetje, vertelt onder andere over het liefdesleven van een persoon. Hoe langer en duidelijker deze lijn is afgetekend, hoe meer de bijbehorende eigenschappen gelden.

Een duidelijk afgetekende en lange hartlijn

Wijst op een liefdevol karakter

Als de hartlijn in een vork eindigt

Heb je een mooi karakter, maar pas wel op met je edelmoedigheid, die wel eens als een zwakte wordt aangezien door je omgeving.

Een grote open ruimte tussen je hart -en hoofdlijn,

Zegt dat je te vrijgevig bent

Een kleine ruimte tussen die twee lijnen

Is een teken van gierigheid en egoïsme.

Ook bij de hartlijn is het eerste gedeelte weer het belangrijkste. De jaartelling begint aan de buitenkant van je hand en ongeveer de eerste 40 jaar geeft de meeste informatie, omdat de meeste mensen dan het meeste meemaken op het gebied van de liefde. Onderbrekingen geven de momenten aan waarin relaties, spanningen en echtscheidingen een grote rol spelen. Als die onderbreking heel erg duidelijk is, kan dat ook wijzen op hartklachten. Deze kunnen ontstaan zijn door stress en wekken waarschijnlijk meer ruzies en emotionele -en innerlijke problemen op.

 

De lotslijn

Een andere naam is de Saturnuslijn en deze lijn ontbreekt wel eens of is niet zo duidelijk.

Heb je een lange en duidelijke lotslijn

Dan krijg je een gelukkig en welvarend leven

Kronkels in de lijn

Duiden op een haastige, soms moeilijke, periode

Als de lotslijn is onderbroken bij de kruising met de hoofdlijn

Is diegene er niet in geslaagd om zijn kwaliteiten te ontwikkelen en benutten

Is de lijn her en der onderbroken

Dan heeft de persoon geen vaste doelen gesteld

Als het bovenste gedeelte van de lotslijn duidelijk is

Dan worden de moeilijkheden uit de eerste 40 jaar weggeruimd en komt er ruimte voor het verwezenlijken van de gewenste doelen met de erkenning daarvan.

Ook de lotslijn geeft de belangrijke info over de eerste 40 jaar, omdat mensen in die periode het meest werken aan hun toekomst, hun lot. Ze vormen een eigen levensstijl en die kan er dan ook voor zorgen dat de lotslijn in de loop van de jaren langer wordt, vooral op de rechterhand.

We moeten er natuurlijk wel aan blijven denken dat iedereen zijn eigen lot bepaalt en dat er elk moment van de dag onvoorziene veranderingen in je lot kunnen komen.
 

De heuvels

De heuvels op je hand worden ook wel 'bergen' genoemd. Het zijn de verhogingen aan de onderkant van de vingers en aan de zijkanten van de handpalm. Deze heuvels zie je ook op het plaatje. Als de heuvels sterk ontwikkeld zijn, dus hoger dan de rest van de hand, dan duidt dat op eigenschappen en kenmerken voor de toekomst. Deze kenmerken komen overeen met de eigenschappen van de god(in) waarnaar die heuvel is genoemd. 

De Jupiterheuvel

Deze heuvel vindt je onderaan de wijsvinger. Als deze heuvel goed ontwikkeld is, betekent dat dat die persoon iemand is met veel zelfrespect. Die personen zijn vaak ambitieus en kunnen hun doelen goed verwezenlijken en de toekomst naar hun hand zetten. Is deze heuvel wat platter, dan hebben die mensen vaak een lage dunk van zichzelf. Diegenen kunnen hun kansen en nieuwe mogelijkheden die zich voordoen meestal minder goed benutten dan anderen met een hogere heuvel.

De Saturnusheuvel

Deze heuvel bevindt zich onderaan de middelvinger. De heuvel staat voor de meer innerlijke en de meer naar binnen gekeerde kant van een persoonlijkheid. Bij mensen die zwijgzaam, star en wat stug zijn, is de heuvel vaak sterker ontwikkeld. Zulke mensen gaan liever met gesloten ogen de toekomst in. Mensen met een normale Saturnusheuvel zijn vaak ondernemend en gaan dan ook vol energie de toekomst tegemoet.

De Apolloheuvel

Deze berg zit onderaan de ringvinger. De berg zegt vooral dingen over de schone kunsten. Mensen met een hoge Apolloheuvel zijn dan ook erg creatief. Mensen met een hoge heuvel kunnen het dan ook ver schoppen in de wereld waar een verzorgd uiterlijk belangrijk is. Hebben mensen echter een erg hoge Apolloheuvel dan geeft dat aan dat die mensen ijdel en genotzuchtig zijn. Ze wijden vaak hun hele leven aan het uiterlijk en hebben, op dat kenmerk na, een vrij oppervlakkige levensstijl. Is de heuvel weinig ontwikkeld, dan is dat een persoon die niet zo van het leven geniet en te weinig energie heeft om een doel te bereiken en het daardoor niet zo ver schopt.

De Mercuriusheuvel

De Mercuriusheuvel is onder je pink. Deze heuvel vertelt over de zakelijke toekomt van een persoon. Vooral op het gebied van wetenschap, handel of iets met diplomatieke diensten. Mensen met een vlakke Mercuriusheuvel hebben een gebrek aan zakelijk inzicht en bezitten nauwelijks wetenschappelijke vaardigheden. Voor kennissen van die persoon zijn ze ook wat lastig, omdat personen met een lage Mercuriusheuvel vaak moeite hebben met communiceren. Dit kenmerk kan problemen geven in het liefdesleven. Al deze eigenschappen hierboven worden versterkt als iemand ook nog een korte pink heeft. Mensen met een hoge Mercuriusheuvel hebben niet direct negatieve eigenschappen op zakelijk gebied. De goede eigenschappen worden juist versterkt, naarmate de heuvel hoger is. 

De Marsheuvels

De Marsheuvels liggen aan de twee buitenkanten van de Marsvlakte. 

De Bovenmars ligt tussen de Jupiter-en de Venusheuvel.  Als deze heuvel goed ontwikkeld is, hebben we te maken met een moedig persoon die niet snel met zich zal laten spotten en voor zichzelf op zal komen. Is deze berg nog hoger dan zal die persoon gebruik maken van zijn verbale en fysieke krachten als hij of zij dat nodig vindt. Heeft iemand echter een vrij lage Marsheuvel, dan heeft die persoon weinig lef, waardoor die zichzelf vaker dan nodig in de nesten werkt.

De Ondermars bevindt zich tussen de Mercuriusheuvel en de Maanheuvel. Als een persoon een goed ontwikkelde heuvel heeft, is deze persoon erg ambitieus en kan zich goed staande houden in slechtere perioden in het leven. Mensen met een harde Ondermars bezitten grote hartstocht, vooral als ze ook een grote Venusheuvel hebben. Ze worden echter wel snel kwaad. Mensen met een kleine heuvel worden juist niet zo snel boos en kunnen in vele moeilijke situaties rustig en kalm blijven. 

       

De Venusheuvel

Deze heuvel zie je op de muis van je hand en vertelt veel over iemands liefdesleven. De Venusheuvel beïnvloedt alle andere eigenschappen sterk. De eigenschappen van de Venusheuvel hebben over het algemeen meer invloed op iemands leven, dan de tegenovergestelde eigenschappen die uit de andere gedeelten op de hand kunnen worden gehaald. Een normale Venusheuvel is glad en steekt een heel klein beetje boven de andere heuvels uit. Iemand met zo een heuvel kan goed liefde ontvangen en schenken. Als die persoon ook nog eens een goede en duidelijke levenslijn heeft, kan hij of zij rekenen op een mooi en lang liefdesleven. Als iemand een erg hoge Venusheuvel heeft, betekent dat dat die persoon moeite heeft zijn behoeften te vervullen en vaak hang heeft naar eten, seks en drank. 

De Maanheuvel

De Maanheuvel ligt vlak boven de pols tegenover de Venusheuvel en onder de Bovenmars. Deze berg vertelt van alles over de verbeeldingskracht en fantasie. Mensen met een normale Maanheuvel hebben een gezond verstand en laten zich niet snel misleiden en beïnvloeden door hun fantasie. Mensen met een goed ontwikkelde Maanheuvel zijn vaak succesvol in de wereld van wetenschap en kunst. Mensen met een zeer lage, dus eigenlijk geen, Maanheuvel hebben geen fantasie en keuren alle andere vormen van fantasie af. Deze mensen zullen vaak erg saai en ongezellig worden gevonden, maar in een ander soort gezelschap kunnen ze juist bewonderd worden om dezelfde reden.

 

Veelgestelde Vragen over Handlezen

  1. Is handlezen hetzelfde voor beide handen? De linkerhand wordt vaak geassocieerd met erfelijke eigenschappen, terwijl de rechterhand meer over persoonlijke ontwikkeling en keuzes gaat.
  2. Kunnen handlijnen veranderen? Ja, handlijnen kunnen in de loop van de tijd veranderen, wat wijst op persoonlijke groei en veranderingen in levenspaden.
  3. Is handlezen wetenschappelijk bewezen? Handlezen wordt beschouwd als een pseudowetenschap en heeft geen wetenschappelijke basis, maar velen vinden het een waardevol hulpmiddel voor zelfreflectie en persoonlijke inzichten.

 

Handlezen biedt een fascinerende kijk in de spiegel van de ziel. Het is een kunst die inzicht, intuïtie en een open geest vereist. Onthoud dat handlezen een persoonlijke ervaring is en dat de interpretaties subjectief en voor meerdere uitleg vatbaar zijn.